Prawo spółek i działalności gospodarczej

W zakresie prawa spółek obszar działań Kancelarii w szczególności obejmuje:

  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zmiany w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.)
  • pomoc prawną przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,