Prawo pracy

W zakresie doradztwa związanego z prawem pracy i szeroko rozumianym rynkiem pracy, Kancelaria oferuje m.in. następujące usługi:

  • doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem pracy;
  • opracowanie dokumentacji związanej z prawem pracy (umowy, regulaminy)
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
  • opracowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
  • porady prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu wypadku przy pracy.