Obrót nieruchomościami - sprawy z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami

Kancelaria oferuje także pomoc prawną w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami i tzw. działalnością developerską, w tym w szczególności w zakresie sporządzania i analiz umów sprzedaży i umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, analizy sytuacji prawnej nieruchomości, oceny kontraktów na roboty budowlane, a także oferuje pomoc przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń organów administracji państwowej oraz samorządowej. W zakresie rynku nieruchomości, Kancelaria oferuje ponadto następujące usługi:

  • Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości
  • Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości
  • Zniesienie współwłasności
  • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  • Odzyskiwanie nieruchomości:
  • Zasiedzenie.
  • reprezentacja przed organami administracji oraz przed sądami w zakresie spraw związanych z nieruchomościami;
  • doradztwo na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.