Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim klientom w pełni profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania karnego. Powierzając sprawę Kancelarii klient może liczyć na pełną dyskrecję i profesjonalizm połączony z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. Z punktu widzenia Klienta niezbędne jest odpowiednie przygotowanie linii obrony już na najwcześniejszym etapie postępowania, tak aby uniknąć popełnienia błędów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na treść dalszych rozstrzygnięć w sprawie.


Postępowanie przygotowawcze:

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • przesłuchania;
 • śledztwo;
 • dochodzenie.


Proces sądowy:

 • obrona w postępowaniu sądowym;
 • postępowanie zwyczajne, uproszczone, przyspieszone, apelacyjne i kasacyjne;
 • reprezentacja na posiedzeniach sądu;
 • reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego;
 • bezpośredni kontakt z klientem w ośrodkach zamkniętych;


Postępowanie wykonawcze:

 • składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosków i zażaleń o przerwę w wykonaniu kary;
 • składanie wniosków i zażaleń o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • ułaskawienie;