Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań wynikających między innymi :

  • z wypadków drogowych (kolizje pojazdów, potrącenia pieszych i rowerzystów, ubezpieczenie OC , AC, NW)
  • ze zniszczonego mienia ( spalenie budynku, zawalenie, zalanie)
  • ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich (poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, wyrządzenie szkody umyślnie)
  • z błędu w sztuce lekarskiej (błędna diagnoza, źle przeprowadzony zabieg)
  • z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie)
  • śmierć osób najbliższych
  • wypadek przy pracy